AQRO

abbr.
AQUA PRO CORP NASDAQ

Dictionary of abbreviations. 2012.

Look at other dictionaries:

  • AQRO — Aqua Pro Corporation (Business » NASDAQ Symbols) …   Abbreviations dictionary

  • aqreqatçı — is. xüs. Aqreqatda işləyən, aqreqatı idarə edən fəhlə. aqro. . . <yun.> Mürəkkəb sözlərdə: sözün əkinçiliyə, torpağa aid olduğunu göstərən ixtisar, məs.: aqrotexnik, aqrominimum və s …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aqrokimya — is. <yun. aqro və ər. kimya> Bitkilərin qidalanmasından, gübrələr tətbi qindən və bitkilərin kimyəvi yollarla qorunma üsullarından bəhs edən elm …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aqrominimum — <yun. aqro və lat. minimum> Kənd təsərrüfatı sahəsində ən zəruri tədbirlərin və biliklərin məcmusu. Aqrominimumun əsas məsələlərindən biri ziyanverici həşərat və alaq otları ilə mübarizədir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aqroməntəqə — is. <yun. aqro və ər. məntəqə> k. t. Aqronomluq məntəqəsi. Lətif Cəmilə deyirdi: – Məktəb yerini şumlayın, aqroməntəqəni təmizləyin, arxları təmizləyin. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aqroşəhər — is. <yun. aqro və fars. şəhr> Sovet dövründə kolxozçuların yaratdığı şəhər tipli qəsəbə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.